Thursday , February 22 2018

बज़म अब्बू अल्बर कात एज्यूकेशन‌ल ऐंड वैलफेय‌र सोसाइटी का इजलास

हैदराबाद २१ दिसम्बर: माह रबी उलअव्वल की आमद के पेशे नज़र कल हिंद बज़म अब्बू अल्बर कात एजूकेशनल ऐंड वीलफ़ीर सोसाइटी का एक इजलास बउनवान ख़िदमत-ए-ख़लक़ नबी करीम सिल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम पसंदीदा अमल 21दिसम्बर जुमा बाद नमाज़ मग़रिब

हैदराबाद २१ दिसम्बर: माह रबी उलअव्वल की आमद के पेशे नज़र कल हिंद बज़म अब्बू अल्बर कात एजूकेशनल ऐंड वीलफ़ीर सोसाइटी का एक इजलास बउनवान ख़िदमत-ए-ख़लक़ नबी करीम सिल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम पसंदीदा अमल 21दिसम्बर जुमा बाद नमाज़ मग़रिब बमुक़ाम मदीना कान्फ़्रैंस हाल मग़लपुरा मुनाक़िद होगा।

सदारत सदर बज़म क़ारी मीर क़ादिर अली ख़ान नवेद नक़्शबंदी उल-क़ादरी करेंगी।

TOPPOPULARRECENT